کیف گلیمی و جاجیمی


صنایع دستی و هنر| صنایع دستی

 کیف گلیمی و جاجیمی کلاردشت
کیف سنتی کیف گلیمی و کیف جاجیمی در کلاردشت صنایه دستی و کیف گلیمی و جاجیمی از ایران فروش آنلاین و حضوری کیف گلیمی و جاجیمی صادرات کیف گلیمی و جاجیمی
کلاراپ
نیازمندیهای کلاردشت پذیرش آگهی

کوله پشتی مدرسه جاجیمی قفل دار
کوله پشتی برای دبستان و باشگاه ورزشی
قیمت کوله پشتی مدرسه جاجیمی قفل دار 354000 تومان
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران

کیف جاجیمی دوشی چهل تکه بزرگ
کیف جاجیمی دوشی مناسب جشن و مسافرت و کار
قیمت کیف جاجیمی دوشی چهل تکه بزرگ 354000 تومان
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران

کیف دوشی جاجیمی کوچک
کیف کوچک برای استفاده در پیاده روی و مجالس و نگه داری وسایل دم دستی و ضروری
قیمت کیف دوشی جاجیمی کوچک 200000 تومان
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران

کیف دوشی زنانه گلیمی مربع
کیف دوشی زنانه جهت استفاده در پیاده روی و ورزش
قیمت کیف دوشی زنانه گلیمی مربع 354000
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران

کیف رو دستی زنانه جاجیمی
کیف رو دستی جهت استفاده در مجالس و اداره
قیمت کیف رو دستی زنانه جاجیمی 372000 تومان
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران

کیف گلیمی دوشی قفل دار حاشیه عمودی
کیف گلیمی دوشی مناسب مسافرت و کار و تفریج می باشد
قیمت کیف گلیمی دوشی قفل دار حاشیه عمودی 468000 تومان
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران

کیف گلیمی دوشی کاوردار
کیف گلیمی جهت استفاده در سفر و مهمانی
قیمت کیف گلیمی دوشی کاوردار 354000 تومان
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران

کیف گلیمی زنانه دو خانه
کیف گلیمی زنانه دستی جهت استفادع در مهمانی ها
قیمت کیف گلیمی زنانه دو خانه 420000 تومان
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران

کیف گلیمی عمودی نیم ترنج بزرگ
کیف گلیمی عمودی مناسب لپ تاپ یا لباس باشگاهی
قیمت کیف گلیمی عمودی نیم ترنج بزرگ 430000 تومان
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران
لیست فعالین در کلاردشت در رشته کیف گلیمی و جاجیمی