سوپر گوشت


خوراک و نوشیدنی| گوشت گوسفند مرغ ماهی

 سوپر گوشت کلاردشت
سوپر گوشت در کلاردشت گوشت گوسفند در کلاردشت فیله و ران و سردست و چنجه و دل و قلوه و سیرابی گوسفندی گوشت ماهی منجمد و ماهی زنده در کلاردشت گوشت مرغ چلویی و گوشت مرغ کبایی در کلاردشت پذیرش آگهی
کلاراپ
نیازمندیهای کلاردشت پذیرش آگهی
لیست فعالین در کلاردشت در رشته سوپر گوشت

+
سوپر گوشت محمود
09113970145
گوشت گوسفندی، ران، سردست، فیله،کبابی،چنجه،راسته
+
هایپر گوشت شوکا
09332748674
گوشت گوساله، گوشت بره، مرغ،ماهی،میگو