رستوران و آشپزخانه


خوراک و نوشیدنی| رستوران پیتزا ساندویچ

 رستوران و آشپزخانه کلاردشت
رستوران در کلاردشت، آشپزخانه و تهیه غذا در کلاردشت سفارش تامین غذا برای منازل و مراسم جوجه کیاب، کباب بناب، مرغ بریان، قرمه سبزی، کته کباب، میزا قاسمی، چلو کباب، فسنجان، دیزی پذیرش آگهی
کلاراپ
نیازمندیهای کلاردشت پذیرش آگهی
لیست فعالین در کلاردشت در رشته رستوران و آشپزخانه

+
آشپزخانه احمد کیابی
09058854176
جوجه کباب، کوبیده، کباب بره، زرشک پلو با مرغ، چلو گوشت
+
رستوران پژمان
01152623500
جوجه کباب، چلو کباب، فسنجان، قرمه سبزی
+
آشپزخانه ترنج
01152627266
تهیه غذاهای ایرانی برای بیرون و منزل
+
رستوران قصر طلایی
09121157932
پذیرایی با غذاهای ایرانی و محلی