دارو و درمان


خدمات| بهداشت ، درمان و پزشکی

 دارو و درمان کلاردشت
داروخانه در کلاردشت تامین دارو در کلاردشت ساخت دارو توسط پزشک متخصص داروساز داروهای تخصصی و عمومی وسایل کمک درمانی و پزشکی پذیرش آگهی
کلاراپ
نیازمندیهای کلاردشت پذیرش آگهی
لیست فعالین در کلاردشت در رشته دارو و درمان

+
داروخانه مدیرپور
52628000
دارو های عمومی و تخصصی، لوازم درمانی و بهداشتی
+
معاینه چشم دکتر احمدی
معاینه چشم
+
معاینه چشم دکتر سلیمانپور
01152621550
معاینه چشم، تجویز لنز،اصلاح پیرچشمی، آب سیاه، آب مروارید، عیوب انکساری
+
دکتر معصومه ساقی
09304173353
درمان پوست، مو، لیزر
+
فیزیوتراپی شفا
خدمات فیزیوتراپی و ماساژ درمانی
+
داروخانه دکتر آذری
052621404
داروهای عمومی و خاص