خدمات دامداری و زنبورداری


خدمات| دامداری و کشاورزی

 خدمات دامداری و زنبورداری کلاردشت
طرح و اخذ مجوز دامداری و زنبورداری در کلاردشت خدمات دامپزشکی در کلاردشت واکسیناسیون دام و طیور در کلاردشت خدمات واکسیناسیون زنبور تجهیزات زنبورداری در کلاردشت تجهیزات دامداری در کلاردشت تامین دارو و ویتامین مورد نیاز واحدهای دامداری چک آپ و واکسیناسیون · کاشت میکروچیپ · جراحی حیوانات پذیرش آگهی
کلاراپ
نیازمندیهای کلاردشت پذیرش آگهی
لیست فعالین در کلاردشت در رشته خدمات دامداری و زنبورداری

+
کلینیک دامپزشکی انصاری فر
09114572520
جراحی و دامپزشکی و تامین دارو و ویتامین و واکسن
+
کلینیک دامپزشکی پارس
09129319266
کلینیک ، داروخانه و جراح دامپزشک
+
مرکز خدمات کشاورزی
09111934021
طرح دامداری، اخذ مجوز، اجرای دامداری