حصیر بافی و کپو بافی


صنایع دستی و هنر| صنایع دستی

 حصیر بافی و کپو بافی کلاردشت
کپو و حصیر- حصیر بافی ارایه محصولات حصیری در کلاردشت خمره، سینی، سبد، دیوار کوب و سفره حصیری صادرات صنایع دستی حصیری تزیین منزل با محصولات حصیری
کلاراپ
نیازمندیهای کلاردشت پذیرش آگهی

خمره حصیری ده کیلویی
خمره حصیری مناسب نگه داری برنج و غلات و حبوبات
قیمت خمره حصیری ده کیلویی 580000 تومان
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران

دیس حصیری بیضی
دیس یا بشقاب حصیری جهت گذاشتن نان یا سبزی سر سفره
قیمت دیس حصیری بیضی 145000 تومان
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران

دیوار کوب برگ حصیری
برگ حصیری جهت تزیین دیوار
قیمت دیوار کوب برگ حصیری 160000 تومان
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران

دیوار کوب حصیری رنگی
دیوار کوب حصیری جهت تزیین دیوار
قیمت دیوار کوب حصیری رنگی 190000 تومان
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران

دیوار کوب حصیری یا نقش کاموا
دیوار کوب حصیری جهت تزیین دیوار
قیمت دیوار کوب حصیری یا نقش کاموا 180000 تومان
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران

سینی حصیری مربع کوچک
سینی مربع برای پذیرایی با قهوه و کیک وشیرینی
قیمت سینی حصیری مربع کوچک 170000 تومان
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران

سینی حصیری مربع متوسط
سینی حصیری مربع جهت سرو نان و پنیر و چای و شیرینی
قیمت سینی حصیری مربع متوسط 230000 تومان
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران

سینی دیوار کوب حصیری
سینی حصیری با کار برد دوگانه به عنوان دیوار کوب
قیمت سینی دیوار کوب حصیری 155000 تومان
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران

ظرف میوه حصیری
سبد میوه حصیری مناسب پذیرایی روی میز
قیمت ظرف میوه حصیری 250000 تومان
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران

کپو حصیری استوانه ده کیلویی
کپو حصیری استوانه ای برای نگه داری برنج و غلات و حبوبات
قیمت کپو حصیری استوانه ده کیلویی 750000 تومان
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران

کپو حصیری رنگی استوانه کوچک
کپو حصیری استوانه جهت نگه داری حبوبات و غلات
قیمت کپو حصیری رنگی استوانه کوچک 470000 تومان
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران

کپو حصیری رنگی استوانه متوسط
کپو حصیری استوانه جهت نگه داری حبوبات و غلات
قیمت کپو حصیری رنگی استوانه متوسط 650000 تومان
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران

کپو حصیری رنگی بیضی
کپو حصیری بیضی جهت نگه داری نان و حبوبات
قیمت کپو حصیری رنگی بیضی 800000 تومان
نسیم هنر
گالری هنرمندان ایران
لیست فعالین در کلاردشت در رشته حصیر بافی و کپو بافی