آژانس مسافربری و تاکسی


خدمات | خدمات شهری

 آژانس مسافربری و تاکسی کلاردشت
تاکسی تلفنی در کلاردشت خدمات مسافربری در کلاردشت حمل و نقل شهری و برون شهری در کلاردشت رزرو تاکسی به صورت تک مسیر یا یا روزانه پذیرش آگهی
کلاراپ
نیازمندیهای کلاردشت پذیرش آگهی
لیست فعالین در کلاردشت در رشته آژانس مسافربری و تاکسی

+
تاکسی تلفنی سفیر
01152621030
خدمات مسافربری شهری و بین شهری
+
اتومبیل کرایه آسیا
2700
اتومبیل کرایه، حمل مسافر، خدمات توریستی
+
موسسه اتومبیل کرایه آسیا
2700
کرایه اتوموبیل جهت مسافرت شهری و بین شهری